Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Kochaj, kogo kochasz,dopóki go masz. Tylko tyle możesz zrobić. Pozwól mu odejść, kiedy trzeba.
— Ann Brashares – Nigdy i na zawsze
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viaRozaa Rozaa
Człowiek wrażliwy najpierw czuje, później rozumie. 
— E. Kołda
Reposted fromniewychowana niewychowana viaRozaa Rozaa
Czasami za dużo od siebie wymagam, a potem jestem rozczarowana.
Reposted fromdepresja depresja
5124 fbc4
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaretaliate retaliate
3223 8526
To dzień, w którym możesz przypomnieć sobie ile jesteś warta. Docenić każdy moment swojego życia. Spróbować inaczej. Pozwolić na więcej. Odważyć się zacząć na nowo. To chwila, kiedy możesz uzmysłowić sobie swój potencjał. Czasem zboczyć, niekiedy zawrócić, ale wciąż iść. To odpowiednia pora, aby sobie zaufać, pozwolić na słabość czy dziecięcą radość. To czas, w którym znów możesz zacząć żyć. To dzień, który może nie zmienić niczego. Ty decydujesz.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaananana ananana
Bądź jednym z tych, którzy podążają za swoimi marzeniami.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadzikusowska dzikusowska
W relacjach między ludźmi najpiękniejsza jest ta spontaniczna szczerość.
— Gaunter o'Dim
Reposted fromgreywolf greywolf viadzikusowska dzikusowska
6666 dfdd
Reposted fromdzikusowska dzikusowska

Nie mylić miłości z zakochaniem. Zakochanie to jest reakcja fizjologiczna, jak erekcja. To się po prostu zdarza, czasem samo z siebie. Jak ktoś nie chce, żeby się zdarzyło, to ucieknie na czas, jasne. A miłość to nie jest uczucie, to postawa względem drugiego człowieka i seria decyzji, jakie się podejmuje. Miłości się nie czuje, tylko się nią żyje. Kocham swoją żonę, bo kiedyś tak zdecydowałem: "Będę kochał właśnie ciebie".

— Szczepan Twardoch / Swan
Reposted fromdzikusowska dzikusowska
7611 8566
7396 9592 500

tofuvi:

gathering thoughts.

Reposted fromMudfire4 Mudfire4 viascorpix scorpix
0393 51f9
Reposted fromdelain delain viadzikusowska dzikusowska
Boimy się powiedzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne, co możesz powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic.
— Grey's anatomy
Reposted frompensieve pensieve viadepresja depresja
1496 55ac
Reposted fromsnowlake snowlake viadepresja depresja
2893 db53 500
Reposted fromdominik dominik viaheartbreak heartbreak
3376 982e
Rozpoczęło się od przypadku, od pewnego zupełnie przypadkowego przypadku, który w najwyższym stopniu mógł być i mogło go nie być.
— Fiodor Dostojewski "Zbrodnia i kara"
Reposted fromblack-agnes black-agnes viablackcat blackcat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl